تمام فرمهای درخواست ویزای شنگن تغییر کرد و هزینه ویزای شنگن ۲۰ یورو افزایش یافت!!
فرم ویزای شنگن تغییر کرد

تغییر نحوه درخواست ویزای شنگن

در روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ با دستورالعمل از سوی سفارت های اروپایی و به صورت همزمان فرم های درخواست شنگن به صورت جدید در آمد؛ باتوجه به اینکه فرم جدید داخل سایت سفارت و سایت VFS قرار داده نشده بود برای تمام مسافران محترم که درخواست ویزای شنگن داشتند مشکل پر کردن فرم و از دست دادن وقت برای تحویل مدارک به وجود آمد.

لازم به ذکر است که با این تغییر هزینه دریافتی از سوی سفارتخانه های محترم ۲۰ یورو افزایش یافت و از ۶۰ یورو به ۸۰ یورو رسید که جمع آن با ۲۷ یورو کارمزد VFS مجموعا ۱۰۷ می باشد.

درطی به مکالمه ی تلفنی رئیس هیئت مدیره آوازه سیر با سفارت محترم یونان مبنی بر صدور ویزای طولانی مدت که قبلا در اخبار اتحادیه اروپا وعده داده شده بود سفارت محترم اعلام نمودند برنامه ای برای صدور ویزای طولانی مدت شنگن فعلا ندارند.