پکیج اروپا-یونان

مدارک مورد نیاز ورود به سفارت یونان :

۱ – فرم درخواست امضاء شده توسط مسافر، برای کودکان توسط والدین امضاء شود. ( در آژانس تکمیل خواهد شد)
۲ – ۲ قطعه عکس رنگی ۳٫۵*۴٫۵ با زمینه سفید به طوری که صورت ۷۰% عکس را شامل شود و گوش ها در آن مشخص باشد و حداکثر متعلق به ۶ ماه قبل باشد.
۳ – کپی صفحه اول پاسپورت (حداقل ۶ ماه انقضا ، دو صفحه استفاده نشده و امضا متقاضی را داشته باشد )
۴ – کپی از ویزاهای شنگن قبلی و مهر های ورود و خروج (اگرگذرنامه قبلی گم یا دزدیده شده باشد ، یک سند رسمی که مفقود شدن گذرنامه را نشان دهد مورد نیاز است)
۵ – ترجمه کلیه صفحات شناسنامه به زبان انگلیسی
۶ – رزرو هتل با درج اطلاعات تماس هتل و تاریخ و مقصد ( توسط آژانس تهیه می گردد )
۷ –رزرو پرواز ( توسط آژانس تهیه می گردد ) چنانچه پرواز از طرف یک آژانس مسافرتی گرفته شود باید همراه با مهر رسمی آژانس باشد.
* برنامه سفر توسط آژانس مسافرتی آوازه سیر به صورت انتخابی تهیه می گردد
* دعوتنامه ( در صورت داشتن )
توسط یک فرد: دعوت نامه باید توسط پلیس یونان تایید شده باشد و کپی شناسه (در صورتی که یک شهروند یونان باشد) و یا مجوز اقامت (در صورتی که یک فرد غیر یونانی باشد که در یونان اقامت دارد) و اطلاعات تماس کامل دعوت کننده.( کلیه مدارک ذکر شده باید به دعوتنامه پیوست شده باشد.
توسط یک شرکت / دفتر قانونی / دانشگاه و غیره: دعوت نامه باید به صورت یک نامه رسمی نوشته شده و به طور رسمی مهر و امضا شده باشد و شامل اطلاعات تماس کامل ازدعوت کننده باشد.
۸– ترجمه مدارک شغلی به زبان انگلیسی :
• برای کارکنان: یک نامه از کارفرما ( که قبل از یک ماه از تاریخ درخواست صادر نشده باشد) و در آن طول مدت قرارداد و تاریخ انقضا قرارداد ، میزان حقوق و دستمزد متقاضی ، موقعیت فعلی متقاضی ، تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ سفر، اطلاعات تماس کامل شرکت کارفرما ، ملیت ، شماره شناسایی ( کد ملی ) و روزنامه رسمی شرکت درج شده باشد. ( اعلام کارفرما مبنی بر این که اعتراضی نسبت به ترک کار متقاضی در تاریخ تعیین شده ندارد.) + فیش حقوقی سه ماه آخر .
• برای مدیران شرکت ها، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و سهامداران: نامه ای از شرکت در مورد درآمد و موقعیت متقاضی به همراه قانون اساسی شرکت ، روزنامه رسمی شرکت ، اطلاعات تماس کامل شرکت کارفرما شماره ملی شناسایی منحصر به فرد آن باشد.
• برای دانش آموزان: مدارک ثبت نام در سال تحصیلی فعلی مدرسه یا دانشگاه که در حال تحصیل هستند
• خویش فرمایان: مجوز کار معتبر، کارت شناسایی معتبر حرفه (فقط محدود به پزشکان و وکلا نیست) ، گواهی عضویت از اتحادیه مربوطه با جزئیات تماس کامل
• برای بازنشستگان: گواهی بازنشستگی یا دستور بازنشستگی
• ملوانان: مدرک معتبر دریانورد (اصل همراه با ترجمه تأیید شده قانونی)، یک نسخه از قرارداد رسمی تعیین وقت بین شرکت یونانی و متقاضی؛ گواهی پزشکی ؛ نامه وضعیت پزشکی متقاضی که توسط یک بیمارستان دولتی نوشته شده باشو و مربوط به یک ماه اخیر زمان تقاضا باشد ، نامه دعوت از شرکت یونانی
• سابقه تامین اجتماعی
* ضمانت نامه بانکی : جهت بازگشت به موقع از سفر متقاضی که به ازای هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان می باشد.
۹– مدارک مالی : گردش سه ماه آخر به زبان انگلیسی + تمکن مالی بالای ۱۰۰ میلیون تومان به زبان انگلیسی ، و ارایه ترجمه انگلیسی سند مالکیت و هر گونه دارایی که به صورت اختیاریست.
۱۰- متقاضیان زیر ۱۸ سال که بدون پدر سفر می کنند: نیاز به رضایت نامه پدر با درج تاریخ و مقصد سفر و کپی گواهی تولد پدر (شناسنامه ) و کپی گذرنامه دارند.
۱۱- بیمه مسافرتی با حداقل پوشش ۳۰ هزار یورو که در حوزه شنگن معتبر باشد
۱۲- هزینه سفارت ۶۰ یورو + ۲۷ یورو
** ترجمه انگلیسی کلیه مدارک بالا باید به صورت رسمی با مهر وزارت امور خارجه و دادگستری باشد و سایز آ ن ها A4 باشد
** موارد ستاره دار جهت افزایش درصد اخذ ویزا می باشد.

مدارک مورد نیاز ورود به سفارت یونان(ویزا نوع D (اقامت)) :

۱ – فرم درخواست امضاء شده توسط مسافر به همراه تاریخ، برای کودکان توسط پدر یا قیم قانونی امضاء شود. ( در آژانس تکمیل خواهد شد)
۲ – ۲ قطعه عکس رنگی ۳٫۵*۴٫۵ با زمینه سفید به طوری که صورت ۷۰% عکس را شامل شود و گوش ها در آن مشخص باشد و حداکثر متعلق به ۶ ماه قبل از درخواست باشد.
۳ – پاسپورت (حداقل ۶ ماه انقضا ، دو صفحه استفاده نشده و امضا متقاضی را داشته باشد ) به همراه کپی صفحه اول پاسپورت و کپی از ویزاهای شنگن قبلی و مهر های ورود و خروج (اگرگذرنامه قبلی گم یا دزدیده شده باشد ، یک سند رسمی که مفقود شدن گذرنامه را نشان دهد مورد نیاز است)
۴ – مدارک مورد نیاز برای همه گروه های درخواست ویزای نوع D:
• ترجمه کلیه صفحات شناسنامه به زبان انگلیسی
• گواهی پزشکی (صادر شده و مهر شده توسط بیمارستان حداکثر یک ماه قبل از درخواست)
• گواهی عدم سوء پیشینه پلیس (حداکثر یک ماه قبل از درخواست صادر شده باشد)
• بیمه مسافرتی برای کل اقامت در نظر گرفته شده با حداقل پوشش ۳۰ هزار یورو که در کلیه حوزه شنگن یا فقط یونان معتبر باشد.
لطفا در نظر داشته باشید که متقاضی ممکن است برای مصاحبه در دفتر کنسولگری فراخوانده شود.
۵ – مدارک خاص که برای هر گروه مختلف مورد نیاز است:
– افرادی که استقلال مالی دارند:
• اصل تمکن مالی به زبان انگلیسی صادر شده توسط یک بانک (ترجیحا) یونانی یا ایرانی به همراه گردش حساب سه ماه آخر به زبان انگلیسی که حداکثر یک هفته قبل از درخواست صادر شده باشد.
• سند مالکیت و هر گونه دارایی (اختیاری)
• یک نامه از کارفرما ( که قبل از یک ماه از تاریخ درخواست صادر نشده باشد) و در آن طول مدت قرارداد و تاریخ انقضا قرارداد ، میزان حقوق و دستمزد متقاضی ، موقعیت فعلی متقاضی، اطلاعات تماس کامل شرکت کارفرما ، ملیت ، شماره شناسایی (کد ملی) و روزنامه رسمی شرکت درج شده باشد.
• مدارک هرگونه اقامت قانونی قبلی در یونان.
– محققان:
• کپی از اصل قرارداد پذیرش که توسط مقام صادرکننده امضاء شده و مطابق با ماده ۶۰ قانون۴۲۵۱ / ۲۰۱۴ است.
• اصل تمکن مالی به زبان انگلیسی صادر شده توسط یک بانک یونانی یا ایرانی به همراه گردش حساب سه ماه آخر به زبان انگلیسی که حداکثر یک هفته قبل از درخواست صادر شده باشد. همچنین محققان برای تمام طول انجام پروژه ماهیانه ۹۰۰ یورو نیاز دارند.
• گواهی یک موسسه در یونان مبنی بر تقبل هزینه های پژوهشگر (در صورتی که محقق توانایی کافی برای پرداخت هزینه ها ندارد)
• کپی از مجوز تجارت یک موسسه یونانی (در صورت خصوصی بودن) که توسط مقامات مربوطه یونانی صادر شده است.
– بورسیهErasmus + دانشجویانی که مایل انجام کارآموزی هستند:
• کپی قرارداد بین متقاضی، دانشگاهی که در آن تحصیل می کند و شرکتی که در آن اشتغال به کار خواهد داشت.
• اصل تمکن مالی به زبان انگلیسی صادر شده توسط یک بانک یونانی یا ایرانی به همراه گردش حساب سه ماه آخر به زبان انگلیسی که حداکثر یک هفته قبل از درخواست صادر شده باشد. همچنین محققان برای تمام طول انجام پروژه ماهیانه ۹۰۰ یورو نیاز دارند.
• کپی از مجوز تجارت یک موسسه یونانی (در صورت خصوصی بودن) که توسط مقامات مربوطه یونانی صادر شده است.
-دیگر دانشجویان:
• نامه پذیرش دانشجو از یک موسسه یونانی مبنی بر حضور فیزیکی متقاضی برای برنامه آموزشی و بیان طول دوره آموزشی
• کپی رسید پرداخت هزینه (در صورتی که برنامه آموزش شامل هزینه باشد)
• دانشجو به ۴۰۰ یورو در ماه برای کل مدت اقامت پیش بینی شده در یونان نیاز دارد.
• تایید موسسه زبان مبنی بر گذراندن دوره زبان یونانی/ انگلیسی برای متقاضی (فتوکپی)
• گواهی تحصیلی از یک موسسه در ایران
• کپی از مجوز تجارت یک موسسه یونانی (در صورت خصوصی بودن) که توسط مقامات مربوطه یونانی صادر شده است.

** ترجمه انگلیسی کلیه مدارک بالا باید به صورت رسمی با مهر وزارت امور خارجه و دادگستری باشد و سایز آ ن ها A4 باشد.
** کلیه اسناد (از جمله ترجمه های تأیید شده / قانونی) باید زودتر از یک ماه قبل از تاریخ درخواست صادر شده باشند.

تور رویایی آتن – سنتورینی

کد : AS_28D
مدت زمان : ۸ شب و ۹ روز ( ۴ شب آتن – ۴ شب جزیره سنتورینی )
تاریخ :       ۱تا ۹ تیر ۱۳۹۹ ( ۲۱   – ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰))
نوع پرواز :   اروپایی
خدمات :      هتل ۴ ستاره ، صبحانه ، بیمه مسافرتی ، پرواز ، ویزا ، گشت شهری و گشت های روزانه
هتلDBLSGLCHILD/TRPCom
4 ستاره28.500.000 + 950 euro39.500.000 + 950 euro26.800.000 + 950 euro250

تاریخ حرکت : ۱ تیر۱۳۹۹

مقصد : آتن

توضیح مختصری در مورد شهر آتن و جاذبه های گردشگری یونان :

آتن شهر باستانی و رویایی، شهری که به صورت پراکنده در طول هفت تپه بنا شده است و به وسیله ی کوه های چشمگیری در اطراف احاطه شده است. بیشتر از ۳۰۰۰ سال است که در این شهر سکونت می شود و آن را زادگاه دموکراسی می دانند. مرکز این شهر از نظر مساحت واقعا بزرگ است، این شهر افسانه ای معجونی جذاب از جاذبه های تاریخی و مدرن است. آتن بیشتر به واسطه ی مکان های باستانی و بناهای یادبودش شهرت دارد با این حال این شهر فقط در این ها خلاصه نمی شود. اگر دنبال فرهنگ جالب و شب های پر هیاهو هستید، آتن جایی است که باید به آن سفر کنید. الی گشت نیم نگاهی به تعدادی از بهترین جاذبه های توریستی آتن می اندازد.
جاذبه ها:
موزه آکروپلیس جدید | Acropolis Museum ، سازه زئوس | Olympian Zeus ، تپه ی فیلوپاپوس | Philopappos Hill ، آنافیوتیکا | Anafiotika ، پلاکا | Plaka ، کوه لیکابتوس (Lycabettus) ، پارتنون (Parthenon)، آکروپلیس ، آگورا (Ancient Agora) ، موزه ملی باستان‌شناسی آتن

تصاویر هتل آتن

فاصله مراکز مهم آتن تا هتل :
Electra Palace Athens: 4 دقیقه
Malconi’s Italian Restaurant : 9 دقیقه
Evaggelismos General Hospital : 8 دقیقه
Shopping Center Plaka : 14 دقیقه

گشت های روزانه :

 

♦ تور گشت دیدنی های آتن :

مدت زمان : ۱۰ ساعت

حمل نقل : سرویس از هتل

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات : سفر به زمان بازگشت به امپراتوری پر رونق یونان باستان در یک تور تمام روز آتن به رهبری یک راهنمای متخصص.بازدید از استادیوم Panathinaiko غول پیکر، محل برگزاری اولین بازی های المپیک؛ تحسین بزرگی باستانی معبد زئوس المپیک؛ و نمایشگاه های آموزنده در داخل موزه آکروپلیس .در طول این تور جامع، داستان های جذاب افسانه ها و اسطوره های باستانی یونان را می شنوید .


♦ تور گشت خصوصی  Ancient Olympia, Corinth, Mycenae, Epidaurus and Nafplio from Athens :

مدت زمان : ۲ روز

حمل نقل : سرویس از هتل

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات : بازدید از پنج اثر برجسته یونان (  Olympia , Epidaurus , Corinth , Mycenae , Nafplion ) به صورت خصوصی ، با خودرو لوکس یا مینی ون. امکان ارتقا به تور سه روزه با هزینه جداگانه به صوذت کاملا اختیاری.

تاریخ حرکت : ۵  تیر ۱۳۹۹

مقصد : جزیره سنتوزینی یونان

توضیح مختصری درباره  جزیره   :

سانتورینی در حدود ۳۶۰۰ سال پیش یک فوران عظیم آتشفشانی را شاهد بوده‌است و بدین ترتیب بیشتر قسمتهای امروزی جزیره را به بیرون ریخته است. در طول سالیان و قرن‌های بعدی، یونانیان بر لبه تیز این آتشفشانهای بلند، روستاهایی را بنا نهادند که زیباییش در کنار آبی دل‌انگیز خلیج آن چشم هر بیننده‌ای را به خود معطوف می‌کند. در کنار خانه‌های سفید این جزیره می‌توان به گنبدهایی آبی که بر روی صخره‌های شیب‌دار ساخته شده‌اند نیز اشاره کرد.

تصاویر هتل جزیره سنتورینی

فاصله مراکز مهم جزیره سنتورینی تا هتل :
Anastasi Church : 4 دقیقه – Skaros Rock: 5 دقیقه – Le Ciel Santorini : 6 دقیقه
greek restaurant: 8 دقیقه – Folklore Museum : 9 دقیقه
Profitis Ilias : 12 دقیقه – Pori Beach : 12 دقیقه – Panagia Tou Kalou : 12 دقیقه

گشت های روزانه :

♦ تور گشت شهری جزیره سنتورینی با کروز :

مدت زمان : ۵ ساعت

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات : چشمه های آب گرم و سواحل را در یک کروز ۵ ساعته تجربه کنید. یک کروز در روز و یاهنگام غروب خورشید را می توانید انتخاب کنید و در اطراف جزیره و کلدرا (دهانه آتشفشانی ) در یک کروز لوکس بگردید. توقف در چشمه Nea Kameni که امکان حمام و شنا کردن دارد، به علاوه یک وعده غذا یونانی آماده . این تفریح با تعداد محدودی تا ۱۶ نفر است.

تور ترکیبی یونان – هلند

کد : GN_28D 
مدت زمان : ۷ شب و ۸ روز ( ۴ شب یونان – ۳ شب هلند )
تاریخ :     ۱تا ۸ تیر ۱۳۹۹ ( ۲۱   – ۲۸ ژوئن ۲۰۲۰)
نوع پرواز :   اروپایی
خدمات :      هتل ۴ ستاره ، صبحانه ، بیمه مسافرتی ، پرواز ، ویزا ، گشت شهری و گشت های روزانه
هتلDBLSGLCHILD/TRPCom
4 ستاره13.650 میلیون تومان + 510 یورو17.250 میلیون تومان + 510 یورو
12.750 میلیون تومان + 510 یورو250

تاریخ حرکت : ۱ تیر ۱۳۹۹

مقصد : آتن

توضیح مختصری در مورد شهر آتن و جاذبه های گردشگری یونان :

آتن شهر باستانی و رویایی، شهری که به صورت پراکنده در طول هفت تپه بنا شده است و به وسیله ی کوه های چشمگیری در اطراف احاطه شده است. بیشتر از ۳۰۰۰ سال است که در این شهر سکونت می شود و آن را زادگاه دموکراسی می دانند. مرکز این شهر از نظر مساحت واقعا بزرگ است، این شهر افسانه ای معجونی جذاب از جاذبه های تاریخی و مدرن است. آتن بیشتر به واسطه ی مکان های باستانی و بناهای یادبودش شهرت دارد با این حال این شهر فقط در این ها خلاصه نمی شود. اگر دنبال فرهنگ جالب و شب های پر هیاهو هستید، آتن جایی است که باید به آن سفر کنید. الی گشت نیم نگاهی به تعدادی از بهترین جاذبه های توریستی آتن می اندازد.
جاذبه ها:
موزه آکروپلیس جدید | Acropolis Museum ، سازه زئوس | Olympian Zeus ، تپه ی فیلوپاپوس | Philopappos Hill ، آنافیوتیکا | Anafiotika ، پلاکا | Plaka ، کوه لیکابتوس (Lycabettus) ، پارتنون (Parthenon)، آکروپلیس ، آگورا (Ancient Agora) ، موزه ملی باستان‌شناسی آتن

تصاویر هتل یونان

فاصله مراکز مهم آتن تا هتل :
Acropolis Museum  :۴ دقیقه با ماشین – Ciao Italia S.A., Leo  (italian restaurant) :  ۴ دقیقه با ماشین – Club  :  ۵ دقیقه با ماشین
Panathenaic Stadium : ۷ دقیقه با ماشین – greek restaurant : 7 دقیقه با ماشین – Ilias Lalaounis Jewelry Museum : 7 دقیقه با ماشین
City Clinic (hospital) :  ۱۳ دقیقه با ماشین – Taxiarchon :  ۱۵ دقیقه با ماشین – shopping house :  ۱۵ دقیقه با ماشین

گشت های روزانه :

 

♦ تور گشت دیدنی های آتن :

مدت زمان : ۱۰ ساعت

حمل نقل : سرویس از هتل

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات : سفر به زمان بازگشت به امپراتوری پر رونق یونان باستان در یک تور تمام روز آتن به رهبری یک راهنمای متخصص.بازدید از استادیوم Panathinaiko غول پیکر، محل برگزاری اولین بازی های المپیک؛ تحسین بزرگی باستانی معبد زئوس المپیک؛ و نمایشگاه های آموزنده در داخل موزه آکروپلیس .در طول این تور جامع، داستان های جذاب افسانه ها و اسطوره های باستانی یونان را می شنوید .


♦ تور گشت خصوصی  Ancient Olympia, Corinth, Mycenae, Epidaurus and Nafplio from Athens :

مدت زمان : ۲ روز

حمل نقل : سرویس از هتل

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات : بازدید از پنج اثر برجسته یونان (  Olympia , Epidaurus , Corinth , Mycenae , Nafplion ) به صورت خصوصی ، با خودرو لوکس یا مینی ون. امکان ارتقا به تور سه روزه با هزینه جداگانه به صوذت کاملا اختیاری.

تاریخ حرکت : ۵ تیر ۱۳۹۹

مقصد : آمستردام

توضیح مختصری در مورد شهر آمستردام و جاذبه های گردشگری هلند :

اگر شما نیز به دنبال یک شهر خارجی بسیار زیبا، آرامش بخش، متفاوت، خوش آب و هوا و تاریخی برای گردش و تفریح می گردید، سفر به آمستردام پاسخ گوی مناسبی به سلیقه های شما خواهد بود. این شهر بسیار زیبا که پایتخت کشور هلند نیز می باشد، یکی از برترین و مناسب ترین شهر ها برای گردشگری است و سالانه افراد زیادی با تور آمستردام برای تفریح به این شهر سفر می کنند . چیزی که بیش از همه چیز در آمستردام هلند خواهید دید دوچرخه است و به همین دلیل هوای بسیار پاکیزه ای دارد. در این شهر می توانید انواع موزه ها را به راحتی پیدا کنید.

جاذبه ها:
کانال‌های آمستردام (Amsterdam’s Canals) , گالری نگهبانان شهر (Schuttersgalerij) , موزه رایکس یا موزه‌ی امپراتوری (Rijks museum) , موزه‌ی هنرهای مدرن کبرا (CoBrA Museum of Modern Art) , موزه ملی دریانوردی هلند (Het Scheepvaart Museum) , موزه ونگوگ (Van Gogh Museum) , میدان رامبراند (Rembrandt Square) , میدان دام (Dam Square) , آسیاب بادی دِ خووایا (De Gooyer Windmill) , بازار گل (Flower Market) , کاخ سلطنتی (Royal Palace) , میدان لِیدز (Leidse Square) , بگینج (Beguinage) , واخ (Waag) , پارک فوندل (Vondelpark)

تصاویر هتل هلند

فاصله مراکز مهم آمستردام تا هتل :
metro : ۴ دقیقه , General Hospital OLVG : 5 دقیقه , bus stop : 5 دقیقه , Amsterdam Teatr :7 دقیقه
musum het schip : ۷ دقیقه , foodhallen : ۱۰ دقیقه , dutch restaurant : 10 دقیقه , food center amsterdam : 11 دقیقه
shopping center Magna Plaza : 14 دقیقه , shopping center Brazilie : 14 دقیقه , Eye Film Museum : 16 دقیقه

گشت های روزانه :

♦ تور گشت شهری و دوچرخه سواری آمستردام :

مدت زمان : ۹ ساعت

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات : لذت بردن در پایتخت هلند در تور دوچرخه سواری و غذا ۹ ساعته آمستردام . این تور تنها در یک روز یک نمایش جامع از زیبایی های تاریخی، معماری و آشپزی ایده آل برای دوستداران فرهنگ و آشپزی است. کاوش در مرکز شهر و منطقه نور قرمز؛ دوچرخه سواری در کنار کانال های ثبت شده یونسکو و غذاهای کلاسیک هلندی مانند پنیر، پنکیک و سیب زمینی سرخ کرده. این گروه کوچک، محدود به ۱۲ نفر است .

تور ترکیبی یونان – آلمان

کد : GG_28D
مدت زمان : ۷ شب و ۸ روز ( ۴ شب یونان – ۳ شب آلمان )
تاریخ :  ۱تا ۸ تیر ۱۳۹۹ ( ۲۱–۲۸ ژوئن ۲۰۲۰)
نوع پرواز :   اروپایی
خدمات :      هتل ۴ ستاره ، صبحانه ، بیمه مسافرتی ، پرواز ، ویزا ، گشت شهری و گشت های روزانه
هتلDBLSGLCHILD/TRPCom
4 ستاره11.360 میلیون تومان + 480 یورو14.770 میلیون تومان + 480 یورو
10.500 میلیون یورو + 480 یورو250

تاریخ حرکت : ۱ تیر ۱۳۹۹

 

مقصد : آتن

توضیح مختصری در مورد شهر آتن و جاذبه های گردشگری یونان :

آتن شهر باستانی و رویایی، شهری که به صورت پراکنده در طول هفت تپه بنا شده است و به وسیله ی کوه های چشمگیری در اطراف احاطه شده است. بیشتر از ۳۰۰۰ سال است که در این شهر سکونت می شود و آن را زادگاه دموکراسی می دانند. مرکز این شهر از نظر مساحت واقعا بزرگ است، این شهر افسانه ای معجونی جذاب از جاذبه های تاریخی و مدرن است. آتن بیشتر به واسطه ی مکان های باستانی و بناهای یادبودش شهرت دارد با این حال این شهر فقط در این ها خلاصه نمی شود. اگر دنبال فرهنگ جالب و شب های پر هیاهو هستید، آتن جایی است که باید به آن سفر کنید. الی گشت نیم نگاهی به تعدادی از بهترین جاذبه های توریستی آتن می اندازد.
جاذبه ها:
موزه آکروپلیس جدید | Acropolis Museum ، سازه زئوس | Olympian Zeus ، تپه ی فیلوپاپوس | Philopappos Hill ، آنافیوتیکا | Anafiotika ، پلاکا | Plaka ، کوه لیکابتوس (Lycabettus) ، پارتنون (Parthenon)، آکروپلیس ، آگورا (Ancient Agora) ، موزه ملی باستان‌شناسی آتن

تصاویر هتل یونان

فاصله مراکز مهم آتن تا هتل :
Acropolis Museum  :۴ دقیقه با ماشین – Ciao Italia S.A., Leo  (italian restaurant) :  ۴ دقیقه با ماشین – Club  :  ۵ دقیقه با ماشین
Panathenaic Stadium : ۷ دقیقه با ماشین – greek restaurant : 7 دقیقه با ماشین – Ilias Lalaounis Jewelry Museum : 7 دقیقه با ماشین
City Clinic (hospital) :  ۱۳ دقیقه با ماشین – Taxiarchon :  ۱۵ دقیقه با ماشین – shopping house :  ۱۵ دقیقه با ماشین

گشت های روزانه :

 

♦ تور گشت دیدنی های آتن :

مدت زمان : ۱۰ ساعت

حمل نقل : سرویس از هتل

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات : سفر به زمان بازگشت به امپراتوری پر رونق یونان باستان در یک تور تمام روز آتن به رهبری یک راهنمای متخصص.بازدید از استادیوم Panathinaiko غول پیکر، محل برگزاری اولین بازی های المپیک؛ تحسین بزرگی باستانی معبد زئوس المپیک؛ و نمایشگاه های آموزنده در داخل موزه آکروپلیس .در طول این تور جامع، داستان های جذاب افسانه ها و اسطوره های باستانی یونان را می شنوید .


♦ تور گشت خصوصی  Ancient Olympia, Corinth, Mycenae, Epidaurus and Nafplio from Athens :

مدت زمان : ۲ روز

حمل نقل : سرویس از هتل

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات : بازدید از پنج اثر برجسته یونان (  Olympia , Epidaurus , Corinth , Mycenae , Nafplion ) به صورت خصوصی ، با خودرو لوکس یا مینی ون. امکان ارتقا به تور سه روزه با هزینه جداگانه به صوذت کاملا اختیاری.

تاریخ حرکت : ۵ تیر ۱۳۹۹

مقصد : مونیخ

توضیح مختصری در مورد شهر مونیخ و جاذبه های گردشگری آلمان :

در ایالت بایرن کشور آلمان ، در حاشیه رودخانه ایسار در دامنه رشته کوه‌های آلپ، سومین شهر بزرگ و محبوب‌ترین شهر توریستی آلمان یعنی مونیخ جای گرفته است. شهر باشکوه و پرعظمت مونیخ لقب‌های زیادی از جمله شهر فوتبال، شهر کلیساهای بزرگ، شهر بزرگ‌ترین جشنواره‌ها و شهر هنر و تکنولوژی جدید را با خود به یدک می‌کشد و در فهرست برترین شهرهای جهان برای زندگی، مقام چهارم را از آن خود کرده است. در این شهر دیدنی تلفیقی از دیدنی‌های کهنه و جدید دیده می‌شود؛ ساختمان‌ها و برج‌های عصر حاضر در کنار ساختمان‌ها و بناهای جذاب تاریخی خودنمایی می‌کنند. دیدنی‌های مونیخ آنقدر زیاد هستند که هرچقدر هم در آن اقامت داشته باشید، نمی‌توانید همه آن‌ها را ببینید. در اینجا نگاهی اجمالی به دیدنی‌های مونیخ خواهیم داشت.
جاذبه ها: 
«بی ام و» ولت ، میدان مارین پلاتز ، کاخ نیمفنبرگ ، اقامتگاه سلطنتی مونیخ ، کلیسای سنت پتر ، استادیوم آلیانز آرنا

تصاویر هتل آلمان

فاصله مراکز مهم آتن تا هتل :
 Taxi München : 4 دقیقه ،  germany restaurant Paulaner am Nockherberg : 7 دقیقه ، Marienplatz( meydane markazie shahr) : 9 دقیقه 
Nymphenburg  : ۹ دقیقه ،  fshopping in munich , Nora Holl : 9 دقیقه ، ، Michaelskirche( bozorgtarin celisa) : ۱۲ دقیقه
Residenz museum : 12 دقیقه ، Restaurant and Beer Garden at the Chinese Tower : 12 دقیقه ، Neues Rathaus ( talare jadide shahr): 13 دقیقه
Clinic Dr. Decker GmbH : 17 دقیقه

گشت های روزانه :

♦ تور گشت دیدنی های مونیخ :

مدت زمان : ۷ ساعت

حمل نقل : سرویس از هتل

تور لیدر : به زبان انگلیسی و آلمانی

توضیحات : گردش در مونیخ و بازدید از کمپ Dachau ، اولین اردوگاه کار اجباری نازی ها را به صورت تور خصوصی  تجربه می کنید. با تور گشت و گذار از مونیخ – پایتخت بایرن و یکی از مقصد های پر بازدید آلمان از مکان های دیدنی مانند Marienplatz، موزه دویوش و Hofbräuhaus لذت خواهید برد. 

تور یونان ( آتن )

کد : GA_SUM14
مدت زمان : ۱۳ شب و ۱۴ روز 
تاریخ :  ۱تا ۱۴تیر  ۱۳۹۹ ( ۲۱ ژوئن-۴ جولای ۲۰۲۰)
نوع پرواز :   اروپایی
خدمات :      هتل ، صبحانه ، بیمه مسافرتی ، پرواز ، ویزا ، گشت شهری و گشت های روزانه
هتلDBLSGLCHILD/TRPCom
4 ستاره14 میلیون تومان + 1607 یورو19.880 میلیون تومان + 1607 یورو
12.720 میلیون تومان + 1607 یورو250

تاریخ حرکت : ۱ تیر ۱۳۹۹

مقصد : آتن

توضیح مختصری در مورد شهر آتن و جاذبه های گردشگری یونان :

آتن شهر باستانی و رویایی، شهری که به صورت پراکنده در طول هفت تپه بنا شده است و به وسیله ی کوه های چشمگیری در اطراف احاطه شده است. بیشتر از ۳۰۰۰ سال است که در این شهر سکونت می شود و آن را زادگاه دموکراسی می دانند. مرکز این شهر از نظر مساحت واقعا بزرگ است، این شهر افسانه ای معجونی جذاب از جاذبه های تاریخی و مدرن است. آتن بیشتر به واسطه ی مکان های باستانی و بناهای یادبودش شهرت دارد با این حال این شهر فقط در این ها خلاصه نمی شود. اگر دنبال فرهنگ جالب و شب های پر هیاهو هستید، آتن جایی است که باید به آن سفر کنید. الی گشت نیم نگاهی به تعدادی از بهترین جاذبه های توریستی آتن می اندازد.
جاذبه ها:
موزه آکروپلیس جدید | Acropolis Museum ، سازه زئوس | Olympian Zeus ، تپه ی فیلوپاپوس | Philopappos Hill ، آنافیوتیکا | Anafiotika ، پلاکا | Plaka ، کوه لیکابتوس (Lycabettus) ، پارتنون (Parthenon)، آکروپلیس ، آگورا (Ancient Agora) ، موزه ملی باستان‌شناسی آتن

تصاویر هتل یونان

فاصله مراکز مهم آتن تا هتل :
Acropolis Museum  :۴ دقیقه با ماشین – Ciao Italia S.A., Leo  (italian restaurant) :  ۴ دقیقه با ماشین – Club  :  ۵ دقیقه با ماشین
Panathenaic Stadium : ۷ دقیقه با ماشین – greek restaurant : 7 دقیقه با ماشین – Ilias Lalaounis Jewelry Museum : 7 دقیقه با ماشین
City Clinic (hospital) :  ۱۳ دقیقه با ماشین – Taxiarchon :  ۱۵ دقیقه با ماشین – shopping house :  ۱۵ دقیقه با ماشین

گشت های روزانه :

گشت های روزانه آتن :
♦ تور گشت غارها ، دریاچه ها و  رودخانه Odontotos و Corinth :

مدت زمان : ۸ تا ۱۰ ساعت

حمل نقل : سرویس از هتل

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات : کشف افسانه های باستانی و زیبایی مدیترانه ای از کورینتس در یک سفر خصوصی

تمام روز از آتن یا نافپلویو. عبور از کانال قرنتس از طریق یک منطقه غنی از تاکستان ها و درختان زیتون و سپس رسیدن به غار افسانه ای زیرزمینی ، دریاچه ها به وسیله قطار تاریخی  Odontotos رک، و بازدید از Corinth باستانی یا صومعه مگا Spilaio، و لذت بردن از یک نهار سنتی یونانی “meze” در یک روستای کوهستانی، در کنار یک راهنمای اختصاصی  و با یک وسیله نقلیه خصوصی . 

♦ صرف غذا در رستوران معلق در ارتفاع ۵۰ متری با دید ۳۶۰ درجه

مدت زمان : ۱ ساعت و نیم

توضیحات : در این تجربه هیجان انگیز در آتن، شام را در یک رستوران معلق در آسمان می گذرانید. از یک چشم انداز در ارتفاع ۱۶۵ فوت (۵۰ متر) در هوا، دیدگاه های شهر آتن در شب روشن، از جمله آکروپلیس روشن مشاهده می کنید ، با ظرفیت ۲۲ نفر ، با ۶ نوع وعده غذای مدرن و سنتی یونانی با نوشیدنی .

♦ تور گشت جزیره سنتورینی :

مدت زمان : یک روز

حمل نقل : سرویس از هتل

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات :در این سفر ۱ روزه مستقل از آتن ، به کشف صخره های حماسی، شهر های سفید پوستان و سواحل سانتورینی. با یک کشتی از طریق دریای اژه سوار به سمت جزیره آتشفشانی حرکت کرده و از زمان آزاد خود برای لذت ببرید ، با گشت و گذار در روستاهای قند و مکعب، استراحت در ساحل، دیدن غروب خورشید سانتورینی را بهتر بشناسید.

♦ تور بازدید از Acropolis, Acropolis Museum&Cape Sounion :

مدت زمان : ۹ ساعت

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات : در این تور تمام روز شما از تور شهر آتن بازدید کرده و از موزه آکروپلیس مشهور، بازدید از Pnix هیل محل تولد دموکراسی و تور بعد از ظهر به کیپ سونیون که در آن مردم از زمان باستان تا به امروز احترام به ماهیت الهی کیپ که در آن معبد پوزیدون ساکن است.

♦ تور بازدید تمام روز دلفی :

مدت زمان : ۹ تا ۱۰ساعت

تور لیدر : به زبان انگلیسی

توضیحات : حرکت صبح از آتن انجام می شود ، در صومعه متروکه هاوسو لوکاس توقف می کنید. هنگامی که شما به دلفی می رسید، از محل های مختلف بازدید می کنید، از جمله Castalia Spring و Sanctuary باستانی آپولو. پس از بازدید برای نهار متوقف می شوید و بعد به معبد آتنا پوینا می روید و به آتن باز می گردید.

تور یونان ( آتن )

کد : GA_28DC
مدت زمان : ۶ شب و ۷ روز
تاریخ :     ۱تا ۷فروردین ۱۳۹۹ ( ۲۰مارچ   – ۲۶ مارچ ۲۰۲۰)
نوع پرواز :   اروپایی
خدمات :      هتل ، صبحانه ، بیمه مسافرتی ، پرواز ، ویزا ، گشت شهری و گشت های روزانه
هتلDBLSGLCHILD/TRPCom
4 ستاره10.500 میلیون تومان + 884 یورو10.500 میلیون تومان + 884 یورو
12.500 میلیون تومان + 884 یورو250

تاریخ حرکت : ۱ تیر ۱۳۹۹

مقصد : آتن

توضیح مختصری در مورد شهر آتن و جاذبه های گردشگری یونان :

آتن شهر باستانی و رویایی، شهری که به صورت پراکنده در طول هفت تپه بنا شده است و به وسیله ی کوه های چشمگیری در اطراف احاطه شده است. بیشتر از ۳۰۰۰ سال است که در این شهر سکونت می شود و آن را زادگاه دموکراسی می دانند. مرکز این شهر از نظر مساحت واقعا بزرگ است، این شهر افسانه ای معجونی جذاب از جاذبه های تاریخی و مدرن است. آتن بیشتر به واسطه ی مکان های باستانی و بناهای یادبودش شهرت دارد با این حال این شهر فقط در این ها خلاصه نمی شود. اگر دنبال فرهنگ جالب و شب های پر هیاهو هستید، آتن جایی است که باید به آن سفر کنید. الی گشت نیم نگاهی به تعدادی از بهترین جاذبه های توریستی آتن می اندازد.
جاذبه ها:
موزه آکروپلیس جدید | Acropolis Museum ، سازه زئوس | Olympian Zeus ، تپه ی فیلوپاپوس | Philopappos Hill ، آنافیوتیکا | Anafiotika ، پلاکا | Plaka ، کوه لیکابتوس (Lycabettus) ، پارتنون (Parthenon)، آکروپلیس ، آگورا (Ancient Agora) ، موزه ملی باستان‌شناسی آتن

تصاویر هتل یونان

فاصله مراکز مهم آتن تا هتل :
Acropolis Museum  :۴ دقیقه با ماشین – Ciao Italia S.A., Leo  (italian restaurant) :  ۴ دقیقه با ماشین – Club  :  ۵ دقیقه با ماشین
Panathenaic Stadium : ۷ دقیقه با ماشین – greek restaurant : 7 دقیقه با ماشین – Ilias Lalaounis Jewelry Museum : 7 دقیقه با ماشین
City Clinic (hospital) :  ۱۳ دقیقه با ماشین – Taxiarchon :  ۱۵ دقیقه با ماشین – shopping house :  ۱۵ دقیقه با ماشین

گشت های روزانه :

گشت های روزانه آتن :
♦ صرف غذا در رستوران معلق در ارتفاع ۵۰ متری با دید ۳۶۰ درجه

مدت زمان : ۱ ساعت و نیم

توضیحات : در این تجربه هیجان انگیز در آتن، شام را در یک رستوران معلق در آسمان می گذرانید. از یک چشم انداز در ارتفاع ۱۶۵ فوت (۵۰ متر) در هوا، دیدگاه های شهر آتن در شب روشن، از جمله آکروپلیس روشن مشاهده می کنید ، با ظرفیت ۲۲ نفر ، با ۶ نوع وعده غذای مدرن و سنتی یونانی با نوشیدنی .

♦ تور کانال Ancient Corinth :

مدت زمان : ۵ ساعت

تور لیدر : انگلیسی

توضیحات : در طی این تور نصفه روزه ، شما می توانید با مراجعه به Corinth باستانی و Corinth Isthmus با وسایل نقلیه لوکس ما این تور نیمی از روز را از هتل آتن خودمان شروع میکنیم و به شهر باستانی Corinth نزدیک میشویم، حدود ۸۰ کیلومتر در مسیر در امتداد خط ساحلید آتیکای آستانه، Isthmus مشهور (کانال) کورینتین را که در سال ۱۸۹۳ ساخته شده است، از دریای اژه و دریای اونیون متصل می کند. مقصد بعدی ما آئورور باستان از قرنتس و معبد آپولو است. ما همچنان به بازدید از قلعه باستانی (آکروپلیس) از Corinth در بالای تپه مشرف به شهر قدیمی است. 

♦ تور گشت آتن :

مدت زمان : ۱۰ ساعت

تور لیدر : انگلیسی

حمل و نقل : سرویس از هتل

توضیحات : سفر روزانه آتن از جمله بازدید از کیپ سونیون و آکروپلیس و موزه آکروپلیس به همراه نهار یونانی در رستوران سنتی در Plaka به همراه گزینه های گیاه خواری Marvel در معبد Poseidon و کشف افسانه های تکان دهنده تاریخ یونان.

تور نمایشگاه Posidonia یونان ( آتن )

کشتی سازی، تجهیزات بندری، فن آوری دریایی 

کد : F-GA_1JU
مدت زمان : ۸ شب و ۹روز
تاریخ :         ۱تا ۹ تیر  ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ June 21-29)
نوع پرواز :   اروپایی
خدمات :      هتل ، صبحانه ، بیمه مسافرتی تا سقف ۵۰ هزار یورو ، ویزای شنگن ، بلیط نمایشگاه
توضیح :      هزینه پرواز رفت و برگشت + هزینه تورهای انتخابی مسافر به قیمت  پکیج اضافه خواهد شد
هتلSGLDBLSuite/TRP
4 ستاره580480530
5 ستاره795565510

نشانی VFS : تهران  ، میدان هروی ، خیابان موسوی (گلستان پنجم) ، مرکز خرید هروی سنتر ، طبقه ۴

آژانس مسافرتی آوازه سیر آماده خدمات رسانی به شما مسافرین و همکاران گرامیست