مشخصات عکس مورد قبول سفارت
مشخصات عکس مورد قبول سفارت

عکس باید دارای شرایط زیر باشد :

کیفیت عکس :

 • عکس مربوط به ۶ ماه اخیر باشد.
 • عرض عکس ۳۵ تا ۴۰ میلیمتر باشد.
 • صورت می بایست ۷۰ تا ۸۰ درصد فضای عکس را به خود اختصاص دهد. بالای شانه ها نیز می بایست کمی نمایان باشد.
 • عکس می بایست شفاف و فوکوس شده باشد.
 • عکس می بایست بدون خط خوردگی یا تاخوردگی باشد.

 

 • نگاه متقاضی می بایست مستقیم به لنز دوربین باشد.
 • رنگ پوست و تن عکس می بایست طبیعی باشد.
 • روشنایی و کنتراست عکس می بایست تنظیم باشد.
 • پرینت عکس می بایست با رزولوشن بالا و بر روی کاغذ با کیفیت باشد.
 • عکس می بایست بر روی کاغذ مخصوص عکس پرینت گرفته شود.

سبک و نورپردازی:

 • عکس دارای رنگ طبیعی باشد.
 • چشم می بایست در حالت باز و واضح باشد، و توسط مو ها پوشانده نشده باشد.
 • صورت می بایست بدون زاویه و عمود بر لنز دوربین باشد، و دو چشم در یک خط صاف قرار گیرد.
 • زمینه عکس می بایست سفید باشد.
 • عکس می بایست با فلش گرفته شده باشد، و بدون سایه صورت و بازتاب فلش در پوست باشد. چشمان نباید قرمز باشد.

 

عینک و پوشش سر:

 • در صورت عینکی بودن، می بایست از بازتاب نور فلش در شیشه عینک خودداری نمود.
 • در صورت امکان، از پوشیدن عینک با فریم ضخیم خودداری نمایید.
 • فریم عینک نباید باعث پوشانده شدن چشم بشود.
 • پوشش سر مجاز نمی باشد (به غیر از موارد مذهبی). در صورت محجبه بودن، صورت می بایست از پایین چانه تا بالای پیشانی و از لبه سمت چپ تا لبه سمت راست کاملاً مشخص باشد.

اجزای داخل کادر عکس:

 • در عکس می بایست تنها خود متقاضی حضور داشته باشد. به عنوان مثال عکس کودک به همراه مادر نباشد.
 • در پشت متقاضی نباید صندلی یا لوازم دیگر قرار داشته باشد، و زمینه می بایست کاملاً یک دست و روشن باشد.
 • دهان می بایست به حالت بسته بوده، و عضلات صورت آزاد باشد.