تاریخچه فعالیت

آژانس هواپیایى آوازه سیر، تنها آژانس تخصصى در زمینه حوزه شنگن اروپا در ایران که به صورت تخصصى فقط در همین حوزه فعالیت مى نماید. این مجموعه از تاریخ ١٣٨٢ فعالیت خود را شروع کرده و درخدمت مسافران عزیز بوده است و در زمینه هاى مختلف بلیط، ویزا، هتل و هرگونه خدمات گردشگرى در داخل و خارج از کشور به صورت فعالانه خدمات مناسب را با شعار مشترى مدارى ارائه داده است.

موسسان و سهامداران

مدیر کــــل: آقای سید رضا حسینی
مدیر عامل: آقای یوسف خنج امیر حسینی
رئیس هیئت مدیره: آقاى سید رضا حسینى
نایب رییس هیئت مدیره: خانم الهه سادات حسینی
عضو هیئت مدیره: خانم پرتو هاشمی

اهداف آوازه سیر

– ارائه بهترین خدمات و بالا بردن سطح رضایت مندی مسافرین محترم
– آشنا کردن مسافرین با کشورهای اروپایی و بالا بردن سطح اطلاعات آن ها از فرهنگ ، رفتار ، آداب و سنن و موارد مشابه مورد نظر مسافرین
– اطلاع رسانی کامل به مسافران برای به کارگیری بهتر روش ها و مراحل اخذ ویزا و خدمات گردشگری روز جهان
– بالا بردن فرهنگ توریسم از طریق اعضای باشگاه آوازه سیر
– سرمایه گذاری در زمینه صنعت توریسم در قاره اروپا و گسترش سهم ایران در این صنعت جهانی